Ванредна скупштина акционара 27.05.2016.

Download Adobe reader - Записник 27.05.2016. год.

Download Adobe reader - Извештај о одлукама донетим на седници Скупштине одржаној 27.05.2016. год.


Извод из јединствене евиденције акционара
Download Adobe reader Download Adobe reader Download Adobe reader

Download Adobe reader - Позив акционарима на ванредну скупштину 27.05.2016. год.

Download Adobe reader - Обавештење за скупштину 27,05,2016. године

Download Adobe reader - Пуномоћје за гласање на ванредној седници

Download Adobe reader - Формулар за гласање у одсуству физичког/правног лица

Download Adobe reader- Предлог измене Статута 27,05,2016, године