Осигурање имовине

Download Adobe reader - Општи услови осигурања имовине

• осигурање од пожара и неких других опасности

• осигурање машина од лома и неких других опасности

• осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва

• осигурање објеката у изградњи и објеката у монтажи

• осигурање стакла од лома

• комбиновано осигурање електронских рачунара процесора и сличних уређаја

• осигурање куће/стана од пожара и нек их других опасности