Kаско осигурање моторних возила

Download Adobe reader- Услови ауто каско осигурања моторних возила

Каско осигурање моторног возила је добровољно осигурање.

Зашто закључити каско осигурање?

Због:

Каско осигурање моторних возила обухвата:

Битне напомене у вези каско осигурања моторних возила:

Уз квалитетну заштиту возила за напред наведене ризике осигуранику се дају и одређени бонуси и попусти на обрачунату премију: