Годишња скупштина акционара 2020.

Download Adobe reader - Записник

ЈЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА АКЦИОНАРА
Download Adobe reader Download Adobe reader Download Adobe reader

Download Adobe reader - Позив акционарима

Download Adobe reader - Биланси и напомене

Download Adobe reader - Извештај о пословању

Download Adobe reader - Одлука Надзорног одбора о утврђивању фин. изв.

Download Adobe reader - Предлог Одлуке о усвајању фин. изв.

Download Adobe reader - Мишљење актуара на финасијске извештаје

Download Adobe reader - Одлука Н.О. о Мишљењу актуара о финансијским извештајима

Download Adobe reader - Предлог одлуке о мишљењуактуара

Download Adobe reader - Извештај интерног ревизора

Download Adobe reader - Извештај Н.О. о мерама за отклањање неправилности

Download Adobe reader - Одлука Н.О. о годишњем извештају интерне ревизије

Download Adobe reader - Предлог одлуке о Извештају интерне ревизије

Download Adobe reader - Извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања

Download Adobe reader - Мишљење актуара на спровођење политике саосигурања и реосигурања

Download Adobe reader - Мишљење Н.О. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања

Download Adobe reader - Предлог одлуке о спровођењу политике саосигурања и реосигурања

Download Adobe reader - Извештај о раду Надзорног одбора

Download Adobe reader - Информација Надзорног одбора о приходима чланова Управе

Download Adobe reader - Предлог Одлуке о Информацији Н.О.

Download Adobe reader - Извештај екстерног ревизора

Download Adobe reader - Коментар Н.О. на извештај екстерног ревизора

Download Adobe reader - Предлог одлуке o извештају екстерног ревизора

Download Adobe reader - Одлука Н.О. о избору екстерног ревизора

Download Adobe reader - Предлог Одлуке о избору екстерног ревизора

- Пуномоћје

- Формулар за гласање