Годишња скупштина акционара 2019.

Download Adobe reader - Записник

Download Adobe reader - Позив акционарима

Извод из јединствене евиденције акционара

Download Adobe reader Download Adobe reader Download Adobe reader

Download Adobe reader - Одлука о иѕмени Статута

Download Adobe reader - Предлог Одлуке о измени Статута

Download Adobe reader - Текст иѕмењених чланова Статута

Download Adobe reader - Биланси и напомене

Download Adobe reader - Извештај о пословању

Download Adobe reader - Одлука о утврђивању фин изв

Download Adobe reader - Предлог Одлуке о усвајању фин.иѕв.

Download Adobe reader - Предлог Одлуке о расподели добити и покр губитака

Download Adobe reader - Мишљење актуара на финансијске извештаје

Download Adobe reader - Одлука Мишљење актуара о финансијским извештајима

Download Adobe reader - Предлог одлуке о мишљењу актуара

Download Adobe reader - Извештај Интерног ревизора

Download Adobe reader - Извештај Н.О. о мерама за отклањање неправилности

Download Adobe reader - Одлука о годишњем извештају интерног ревиѕора

Download Adobe reader - Предлог одлуке о иѕв инт ревиѕије

Download Adobe reader - Извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања

Download Adobe reader - Мишљење актуара на спровођење политике саосигурања и реосигурања

Download Adobe reader - Мишљење Н.О. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања

Download Adobe reader - Извештај о раду надзорног одбора

Download Adobe reader - Информација о приходима чланова Управе

Download Adobe reader - Предлог Одлуке о накнадама за рад Н.О:

Download Adobe reader - Извештај ревизора М.С.

Download Adobe reader - Извештај ревизора Фин

Download Adobe reader - Коментар

Download Adobe reader - Одлука о усвајању Извештаја независних ревизор

Download Adobe reader - Предлог Одлуке о иѕбору екстерног ревизора

Download Adobe reader - Пуномоћје

Download Adobe reader - Формулар за гласање