Годишња скупштина акционара 2018.

Download Adobe reader - Записник са редовне Скупштине акционара 25.04.2018.

Download Adobe reader - Извештај са скупштине акционара 25.04.2018.

Download Adobe reader - Позив акционарима

Download Adobe reader - Записник са редовне Скупштине акционара 24.04.2017.

Извод из јединствене евиденције акционара

Download Adobe reader Download Adobe reader Download Adobe reader

Download Adobe reader - Биланси и напомене

Download Adobe reader - Извештај о пословању

Download Adobe reader - Изјава о примени кодекса

Download Adobe reader - Одлука о утврђивању фин изв

Download Adobe reader - Предлог Одлуке о усвајању Финансијских извештаја

Download Adobe reader - Мишљење актуара на финансијске извештаје

Download Adobe reader - Одлука Мишљење актуара о финансијским извештајима

Download Adobe reader - Предлог Одлуке о усвајању мишљења актуара

Download Adobe reader - Извештај Интерног ревизора

Download Adobe reader - Извештај надзорног одбора

Download Adobe reader - Одлука о годишњем извештају интерног ревиѕора

Download Adobe reader - Предлог Одлуке о извештају интерне ревизије

Download Adobe reader - Извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања

Download Adobe reader - Мишљење актуара на спровођење политике саосигурања и реосигурања

Download Adobe reader - Мишљење о спровођењу политике саосигурања и реосигурања

Download Adobe reader - Предлог Одлуке политике саосигурања и реосигурања

Download Adobe reader - Извештај о раду надзорног одбора

Download Adobe reader - Информација о приходима чланова Управе

Download Adobe reader - Предлог Одлуке о накнадама Надзорног Одбора

Download Adobe reader - Предлог Одлуке о Извештају о раду Надзорног Одбора

Download Adobe reader - Извештај ревизора

Download Adobe reader - Коментар ревизора

Download Adobe reader - Предлог одлуке о извештају екстерне ревизије

Download Adobe reader - Предлог Одлуке о избору ревизора

Download Adobe reader - Предлог Одлуке о избору Финревизије

Download Adobe reader - Пуномоћје

Download Adobe reader - Формулар за гласање