Годишња скупштина акционара 2016.

Download Adobe reader - Записник 25.04.2016. године

Download Adobe reader - Позив акционарима

Download Adobe reader - Записник са ванредне скупштине акционара од 30.10.2015. год.

Download Adobe reader - Биланси и напомене

Download Adobe reader- Извештај о пословању

Download Adobe reader- Извештаји

Download Adobe reader - Мишљења актуара

Download Adobe reader - Мишљења ревизије

Download Adobe reader- Предлози Одлука

Download Adobe reader - Формулар за гласање у одсуству физичког/правног лица

Download Adobe reader - Пуномоћје