Годишња скупштина акционара 2015.

Download Adobe reader13.5 МБ - Записник са редовне годишње скупштине од 24.04.2015. год.

Download Adobe reader207 КБ - Извештај о донетим одлукама и резултатима гласања

Download Adobe reader167 КБ Download Adobe reader166 КБ Download Adobe reader1.6 МБ

Download Adobe reader2 MБ - Позив акционарима са обавештењем

Download Adobe reader946 KБ - Биланси

Download Adobe reader3,19 МБ - Мишљења актуара

Download Adobe reader1,6 MБ - Мишљења ревизије

Download Adobe reader268 КБ - Формулар за гласање у одсуству физичког/правног лица

Download Adobe reader197 КБ - Пуномоћје

Download Adobe reader470 КБ - Предлози Одлука