Годишња скупштина акционара 2014.

Download Adobe reader4.3 МБ - Записник са редовне годишње скупштине од 17.04.2013. год.

Download Adobe reader130 КБ - Извештај о гласању

Download Adobe reader149 КБ - Извештај са редовне годишње скупштине од 17.04.2014. год.

Download Adobe reader63 КБ Download Adobe reader65 КБ Download Adobe reader1.27 МБ

Download Adobe reader154 КБ - Позив акционарима са обавештењем

Download Adobe reader17 MБ - Биланси

Download Adobe reader1,42 МБ - Мишљења актуара

Download Adobe reader4,1 MБ - Мишљења ревизије

Download Adobe reader346 КБ - Предлози Одлука

Download Adobe reader268 КБ - Формулар за гласање у одсуству физичког/правног лица

Download Adobe reader197 КБ - Пуномоћје