Годишња скупштина акционара 2013.

Download Adobe reader804 KБ - Записник са редовне годишње скупштине од 22.04.2013. год.

Download Adobe reader131 КБ - Информација о одлукама са скупштине

Download Adobe reader184 КБ - Извештај са редовне годишње скупштине од 22.04.2013. год.

Download Adobe reader144 КБ - Позив акционарима са обавештењем

Download Adobe reader181 КБ - Пуномоћје

Download Adobe reader247 КБ - Формулар за гласање у одсуству физичког/правног лица

Download Adobe reader127 КБ - Измене и допуне Статута

Download Adobe reader276 КБ - Предлози Одлука

Download Adobe reader262 КБ - Биланси

Download Adobe reader2.5 МБ - Мишљења актуара

Download Adobe reader6.6 МБ - Мишљења ревизије