Годишња скупштина акционара 2012.

Download Adobe reader2.5 МБ - Записник са редовне годишње скупштине од 25.04.2012. год.

Download Adobe reader39 КБ - Извештај са редовне годишње скупштине од 25.04.2012. год.

Download Adobe reader 110 КБ - Извештај о сазивању скупштине за 25.04.2012. год.

Download Adobe reader73 КБ - Позив акционарима са обавештењем

Download Adobe reader64 КБ - Пуномоћје

Download Adobe reader59 КБ - Формулар за гласање у одсуству физичког/правног лица

Download Adobe reader96 КБ - Одлука о дану дивиденде

Download Adobe reader85 КБ - Одлука о расподели добити

Download Adobe reader119 КБ - Одлука о издавању акција из добити